سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 16
پنج شنبه 29 شهريور ماه 1397
16
شهريور 29 پنج شنبه 54.198.52.82
نسخه 97.06.02
 
 

پرتال دانشگاه

پرتال پایان نامه ها

پرتال فرهنگي

سامانه فيش حقوقي کارکنان و اساتيد حق التدريس

انتخاب واحد ترم مهر از تاریخ10/06/97 تا 21/06/97 ، شروع کلاس ها 24/06/97 و حذف و اضافه 07/07/97 تا12/07/97می باشد.

قابل توجه دانشجویانی که درخواست وام صندوق رفاه دارند:

سقف وام ها به شرح ذیل است:1-دانشجویان دوره دکتری 50 درصد شهریه کل ترم 2-دانشجویان ارشد 50درصد شهریه کل 3-دانشجویان کارشناسی و کاردانی 75درصد شهریه کل 4-وام ضروری12000000 ریال      5-وام ازدواج15000000 ریال   6-وام اجاره مسکن متاهلین 7000000ریال  7- وام اجاره مسکن مجردین5000000 ریال  8-هزینه تحصیلی متاهلین 7000000 ریال   9- هزینه تحصیلی مجردین 5000000 ریال

ضمنا دانشجویان بایستی حضورا به صندوق رفاه با مدارک مراجعه کنند.و چنانچه بدهی قبلی داشته باشند وام به آنها تعلق نمی کیرد مگر اینکه 50 درصد وام قبلی برداخت شود و معوقه نداشته باشند.

مدارک:1-یک نفر کارمند اداری ضامن2-یک فقره چک 3-کبی از شناسنامه دانشجو و ضامن {یا کارت ملی}

 


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.